Trần Quang Huy Trần Quang Huy
gallery

Trần Quang Huy

19 tuổi

Trung tâm Phúc Tuệ - Hà Nội

Huy thích vẽ nhất. Hỏi Huy thích gì, Huy kể đến “chuyện vẽ” đầu tiên. Bạn ấy với mấy cây bút chì thân nhau lắm, có biết bao chuyện kể cho nhau nghe. Huy sẽ kể với bút chì rằng hôm nay Huy làm được hết các bài Toán này, Huy học tiếng Việt được cô giáo khen này. Mà Huy còn rủ rỉ với bạn bút chì là không thích xem phim đâu, đi đọc truyện tranh thích hơn nhiều. Thầm thì với bút chì được bao nhiêu điều, ấy thế mà khi được hỏi về ước mơ, Huy lại lắc đầu: “Em chưa biết được gì về tương lai”. Bị gạ gẫm một hồi, Huy rồi cũng hứa lần sau sẽ kể thêm nhiều về ước mơ và các câu chuyện. Mọi người đợi Huy nghĩ xong rồi Huy kể nhé, biết đâu có khi Huy với bạn bút chì kể chuyện bằng tranh cho chúng mình “nghe” ấy.