Đi xem diễu binh, 2016

Đi xem diễu binh, 2016

Tác giả Ngô Sỹ Long

  • Đường phố hôm nay đông quá. Nhiều xe và thật nhiều cờ. Chiếc xe tăng kia có biển taxi kìa, là taxi hóa trang thành xe tăng đó. Hà Nội ngày diễu binh thật rộn ràng!

    Màu sáp Size 29.7 x 21 cm

    940.000 VND

  • Bạn muốn mua tác phẩm này ?

    Để lại thông tin để Tohe bank liên lạc với bạn nhé!