Gia đình Ngô, 2016

Gia đình Ngô, 2016

Tác giả Văn Minh Đức

  • Gia đình của ngô có bốn thành viên. Bố và mẹ của ngô ở trong phòng xanh nhạt, còn ngô cùng em ở phòng xanh đậm hơn. Mẹ là ngô đẹp nhất nhà vì mẹ có hai bông hoa mà không ai trong nhà có cả. Ngô rất yêu gia đình nhỏ của mình!

    Màu sáp Size 42 x 29.7 cm

    2.600.000 VND

  • Bạn muốn mua tác phẩm này ?

    Để lại thông tin để Tohe bank liên lạc với bạn nhé!