Chơi ở Thảo nguyên, 2016

Chơi ở Thảo nguyên, 2016

Tác giả Văn Minh Đức

  • Ti vi nhà tớ chiếu hình ảnh một thảo nguyên rộng ơi là rộng. Ở đó, người ta hay cưỡi ngựa trên những thảm cỏ xanh mênh mông. Nếu được tới thảo nguyên, tớ chắc chắn sẽ tập cưỡi ngựa đầu tiên!

    Màu sáp Size 42 x 29.7 cm

    3.140.000 VND

  • Bạn muốn mua tác phẩm này ?

    Để lại thông tin để Tohe bank liên lạc với bạn nhé!